Ochrana osobních údajů

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Já, Eva Zubec, IČ: 04697022, se sídlem U Javorky 183, Česká Třebová 560 02, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku úřadu v Ústí nad Orlicí, bych vás ráda informovala o tom, jak zpracovávám vaše osobní údaje, které získávám v souvislosti s návštěvou webových stránek www.cisarovnam.cz.  

Správce osobních údajů

Eva Zubec
se sídlem U Javorky 183, Česká Třebová 560 02
Tel.: +420 739 219 903
IČ:  04697022

Kdykoliv se na mne můžete obrátit e-mailem na napiste@cisarovnam.cz nebo dopisem zaslaným na kontaktní adresu.

Zpracovávané osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: jméno a e-mailová adresa. 

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletterů. Právním základem pro zpracováním vašich osobních údajů je váš souhlas. 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru.

Způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně. 

Ochrana vašich údajů

Přijímáme veškerá dostupná opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Práva spojená s ochranou osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám své údaje poskytujete. Zároveň máte právo na: 

  • přístup k osobním údajům,
  • opravu zpracovávaných osobních údajů,
  • výmaz zpracovávaných osobních údajů,
  • omezení zpracování osobních údajů,
  • přenositelnost osobních údajů, 
  • odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pokud máte k ochraně osobních údajů další otázku, napiste@cisarovnam.cz

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 11. 2022 a jsou k dispozici online na webových stránkách www.cisarovnam.cz. V případě úpravy znění zásad vám dáme vědět.